Påskpyssel

Det är veckan innan påsklovet och självklart ska det påskpysslas! Hela dagen har gått åt till att besöka olika klassrum där det fanns stationer med påskpyssel. Det här var en av de bästa dagarna tyckte eleverna. Det var spännande och roligt att få träffa andra lärare och se hur det såg ut i andra klassrum. Det var kul att få vara kreativ och att få skapa egna saker. Det känns bra att få avrunda veckan med en härlig upplevelse för både lärare och elever.

 

Ha ett skönt lov och glad påsk!

Volym

Eleverna har fått bekanta sig med begreppet volym och volymenheterna deciliter och liter. Vi ställde oss frågan; hur mycket rymmer olika muggar, glas och andra behållare? Eleverna fick jobba i par och fick uppgiften att ta reda på vår fråga. Vi använde oss av ett decilitermått och vatten för att utforska och upptäcka. Efter att vi hade testat oss fram och fyllt våra behållare med vatten kunde vi konstatera en sak. Det är viktigt att vara noggrann och fylla hela decilitermåttet, annars blir svaret inte korrekt.

Vi diskuterade även när det är bra att kunna använda sig av deciliter och liter. Eleverna kom fram till att när vi ska laga mat och baka är det viktigt att veta vilken volymenhet vi ska använda.

 

Mäta i meter och centimeter

Idag har eleverna fått bekanta sig med olika verktyg för att mäta hur långt någonting är. Vi har tittat på likheter och skillnader mellan måttband och linjal. Vi har lärt oss att dessa verktyg kan vara olika långa och se lite olika ut men att en centimeter alltid är lika lång oavsett om vi mäter med måttband eller linjal, samma med enheten meter.

Uppgiften som eleverna fick var att mäta något på kroppen som är en meter långt och något som är en centimeter långt. Eleverna arbetade i par.

Eleverna arbetade i matematikboken ”Prima matematik” och skrev in vad de hade mätt på kroppen som var en centimeter och en meter.

 

Geometriska objekt

Eleverna har fått lära sig de geometriska objekten kvadrat, cirkel, triangel och rektangel. Eleverna har fått titta på skillnader och likheter mellan dessa fyra objekt. Till exempel att en triangel har tre sidor och tre hörn medan en kvadrat och rektangel har fyra sidor och hörn. Skillnaden mellan en rektangel och en kvadrat är att kvadraten har alla sidor lika långa och rektangeln har två sidor som är längre.

En uppgift eleverna fick var att bygga olika figurer med tandpetare. I matematikboken fick eleverna sedan rita av sin egen konstruktion och sedan en kompis konstruktion.


No- Att smälta is

Under veckans no-lektion fick eleverna i uppgift att prova vilken metod som smälter is på snabbaste sätt. Eleverna fick komma med egna teorier om vilken metod som var snabbast. Vi skrev upp alla förslag på tavlan och sedan fick eleverna en varsin isbit för att prova sina teorier. Isbiten lade vi i en fryspåse och knöt ihop påsen för att förhindra att det skulle bli blött överallt.

Eleverna provade att sitta på isbiten, lägga den innanför sina kläder, sätta den i armhålan, linda in isbiten i en tröja, pressa isbiten mellan händerna, gnugga den mellan sina händer, blåsa på den, stoppa den i munnen och försöka slå sönder isbiten. Resultatet av testet blev att isen smälte snabbast genom att gnugga den mellan händerna. Värmen från händerna som gnuggas ihop fick isen att smälta fort.

”Hur mycket är klockan?”

På matematiklektionerna har eleverna fått arbeta med klockan och dess hela timmar. Vi har gått igenom klockans olika delar så som urtavla, minutvisare och timvisare. Eleverna fick sitta i par med en klocka som de fick ställa själva på en tid. Sedan frågade de sin kompis: ”Hur mycket är klockan?” och kompisen svarade då: ”Klockan är__.”

Sedan arbetade eleverna i sina matematikböcker med uppgifter där de fick fylla i klockans timvisare och skriva tiden.

20161124_095614

20161124_095731

 

NO ”Vad flyter och vad sjunker?

På No-lektionen fick eleverna i uppgift att först gissa vad som flyter och sjunker i vatten och sedan testa för att se om deras teori stämde. Vi hade 11 olika föremål som eleverna fick rita upp i ett venndiagram, först ritade dem deras egen teori.

20161122_121550

20161122_121658

 

Sedan fick de komma fram till en låda med vatten och släppa ner de olika föremålen.

20161122_122521

 

Vi tittade på hur resultatet blev. Eleverna fick rita in resultatet i sitt venndiagram och jämföra med sin egen teori. En del hade en teori som stämde bra överens med resultatet.

20161122_123222

20161122_163858

Efter olika diskussioner kom eleverna fram till att allt som är gjort av metall sjönk. Det gjorde också plastgaffeln och gummisnodden för att ytan på de föremålen var för liten föra att kunna flyta. De föremålen som flöt var lätta saker som var gjorda av någon sorts mjuk plast.