”Hur mycket är klockan?”

På matematiklektionerna har eleverna fått arbeta med klockan och dess hela timmar. Vi har gått igenom klockans olika delar så som urtavla, minutvisare och timvisare. Eleverna fick sitta i par med en klocka som de fick ställa själva på en tid. Sedan frågade de sin kompis: ”Hur mycket är klockan?” och kompisen svarade då: ”Klockan är__.”

Sedan arbetade eleverna i sina matematikböcker med uppgifter där de fick fylla i klockans timvisare och skriva tiden.

20161124_095614

20161124_095731

 

NO ”Vad flyter och vad sjunker?

På No-lektionen fick eleverna i uppgift att först gissa vad som flyter och sjunker i vatten och sedan testa för att se om deras teori stämde. Vi hade 11 olika föremål som eleverna fick rita upp i ett venndiagram, först ritade dem deras egen teori.

20161122_121550

20161122_121658

 

Sedan fick de komma fram till en låda med vatten och släppa ner de olika föremålen.

20161122_122521

 

Vi tittade på hur resultatet blev. Eleverna fick rita in resultatet i sitt venndiagram och jämföra med sin egen teori. En del hade en teori som stämde bra överens med resultatet.

20161122_123222

20161122_163858

Efter olika diskussioner kom eleverna fram till att allt som är gjort av metall sjönk. Det gjorde också plastgaffeln och gummisnodden för att ytan på de föremålen var för liten föra att kunna flyta. De föremålen som flöt var lätta saker som var gjorda av någon sorts mjuk plast.

Läsförståelsestrategier

I vårt arbete med läsförståelse använder vi oss av olika figurer. Den här veckan har vi arbetet med cowboyen. Han samlar in och sammanfattar texten som har lästs. En sammanfattning består av :

Vad hände först? Vad hände sedan? Vad hände sist?

Vi arbetade med att sammanfatta boken ”Flyg, sa Alfons”. Vi gjorde en mind-map och satte sedan sammanfattningen i rätt ordning och skrev meningar.

20161115_091804

20161115_091721

20161115_090600

20161115_090608

20161115_090629

20161115_090955

NO: Hård – hårdare – hårdast

På NO-lektionen fick eleverna i uppgift att sortera olika föremål efter hårdhet. Först fick eleverna ge sina egna teorier om vad som var hård, hårdare och hårdast. De fick rita sina teorier och sedan fick de känna på föremålen och rita hur de tyckte nu när de hade fått känna på föremålen. Det var ganska lätt tyckte en del men en del tyckte att det var svårt. En del teorier stämde inte alls överens med hur eleverna upplevde föremålen när de fick känna på dem. Men en del elever hade en teori som stämde med deras verklighet. Vi kom fram till att de föremål som var gjorda av gummi/skumgummi var hårda, de föremål som var gjorda av plast var hårdare och de föremål som var gjorda av metall var hårdast.

20161115_123954

20161115_124007

20161115_124027

20161115_124230

20161115_124547

Läsförståelsestrategier

I klassen arbetar vi med lässtrategier från En läsande klass. De är bland annat att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. När dessa strategier tränas på ett medvetet sätt resulterar det i ökad läsförståelse. Den här veckan har vi arbetat lite extra med ”konstnären” som går ut på att kunna se bilder i sina egna tankar när en text blir uppläst högt.

Vi läste högt ur boken Flyg! sa Alfons Åberg, stannade mitt i boken och eleverna fick i uppgift att rita vad de ser i sina tankar. Alfons och hans pappa leker att de ska klä ut sig. Alfons pappa ska bli en tant med en tokig hatt och läppstift. Hur ser han ut då? Eleverna fick rita.

20161110_195902

20161110_100344

20161110_195832

20161110_100515

 

När eleverna hade ritat klart deras egna bilder av Alfons pappa tittade vi på bilden i boken. Vi tittade på likheter och skillnader. Många hade ritat en liknande bild av Alfons pappa.

20161110_153657