Geometriska objekt

Eleverna har fått lära sig de geometriska objekten kvadrat, cirkel, triangel och rektangel. Eleverna har fått titta på skillnader och likheter mellan dessa fyra objekt. Till exempel att en triangel har tre sidor och tre hörn medan en kvadrat och rektangel har fyra sidor och hörn. Skillnaden mellan en rektangel och en kvadrat är att kvadraten har alla sidor lika långa och rektangeln har två sidor som är längre.

En uppgift eleverna fick var att bygga olika figurer med tandpetare. I matematikboken fick eleverna sedan rita av sin egen konstruktion och sedan en kompis konstruktion.


No- Att smälta is

Under veckans no-lektion fick eleverna i uppgift att prova vilken metod som smälter is på snabbaste sätt. Eleverna fick komma med egna teorier om vilken metod som var snabbast. Vi skrev upp alla förslag på tavlan och sedan fick eleverna en varsin isbit för att prova sina teorier. Isbiten lade vi i en fryspåse och knöt ihop påsen för att förhindra att det skulle bli blött överallt.

Eleverna provade att sitta på isbiten, lägga den innanför sina kläder, sätta den i armhålan, linda in isbiten i en tröja, pressa isbiten mellan händerna, gnugga den mellan sina händer, blåsa på den, stoppa den i munnen och försöka slå sönder isbiten. Resultatet av testet blev att isen smälte snabbast genom att gnugga den mellan händerna. Värmen från händerna som gnuggas ihop fick isen att smälta fort.