Mäta i meter och centimeter

Idag har eleverna fått bekanta sig med olika verktyg för att mäta hur långt någonting är. Vi har tittat på likheter och skillnader mellan måttband och linjal. Vi har lärt oss att dessa verktyg kan vara olika långa och se lite olika ut men att en centimeter alltid är lika lång oavsett om vi mäter med måttband eller linjal, samma med enheten meter.

Uppgiften som eleverna fick var att mäta något på kroppen som är en meter långt och något som är en centimeter långt. Eleverna arbetade i par.

Eleverna arbetade i matematikboken ”Prima matematik” och skrev in vad de hade mätt på kroppen som var en centimeter och en meter.