Påskpyssel

Det är veckan innan påsklovet och självklart ska det påskpysslas! Hela dagen har gått åt till att besöka olika klassrum där det fanns stationer med påskpyssel. Det här var en av de bästa dagarna tyckte eleverna. Det var spännande och roligt att få träffa andra lärare och se hur det såg ut i andra klassrum. Det var kul att få vara kreativ och att få skapa egna saker. Det känns bra att få avrunda veckan med en härlig upplevelse för både lärare och elever.

 

Ha ett skönt lov och glad påsk!

Volym

Eleverna har fått bekanta sig med begreppet volym och volymenheterna deciliter och liter. Vi ställde oss frågan; hur mycket rymmer olika muggar, glas och andra behållare? Eleverna fick jobba i par och fick uppgiften att ta reda på vår fråga. Vi använde oss av ett decilitermått och vatten för att utforska och upptäcka. Efter att vi hade testat oss fram och fyllt våra behållare med vatten kunde vi konstatera en sak. Det är viktigt att vara noggrann och fylla hela decilitermåttet, annars blir svaret inte korrekt.

Vi diskuterade även när det är bra att kunna använda sig av deciliter och liter. Eleverna kom fram till att när vi ska laga mat och baka är det viktigt att veta vilken volymenhet vi ska använda.