Läsförståelsestrategier

I vårt arbete med läsförståelse använder vi oss av olika figurer. Den här veckan har vi arbetet med cowboyen. Han samlar in och sammanfattar texten som har lästs. En sammanfattning består av :

Vad hände först? Vad hände sedan? Vad hände sist?

Vi arbetade med att sammanfatta boken ”Flyg, sa Alfons”. Vi gjorde en mind-map och satte sedan sammanfattningen i rätt ordning och skrev meningar.

20161115_091804

20161115_091721

20161115_090600

20161115_090608

20161115_090629

20161115_090955

NO: Hård – hårdare – hårdast

På NO-lektionen fick eleverna i uppgift att sortera olika föremål efter hårdhet. Först fick eleverna ge sina egna teorier om vad som var hård, hårdare och hårdast. De fick rita sina teorier och sedan fick de känna på föremålen och rita hur de tyckte nu när de hade fått känna på föremålen. Det var ganska lätt tyckte en del men en del tyckte att det var svårt. En del teorier stämde inte alls överens med hur eleverna upplevde föremålen när de fick känna på dem. Men en del elever hade en teori som stämde med deras verklighet. Vi kom fram till att de föremål som var gjorda av gummi/skumgummi var hårda, de föremål som var gjorda av plast var hårdare och de föremål som var gjorda av metall var hårdast.

20161115_123954

20161115_124007

20161115_124027

20161115_124230

20161115_124547

Läsförståelsestrategier

I klassen arbetar vi med lässtrategier från En läsande klass. De är bland annat att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. När dessa strategier tränas på ett medvetet sätt resulterar det i ökad läsförståelse. Den här veckan har vi arbetat lite extra med ”konstnären” som går ut på att kunna se bilder i sina egna tankar när en text blir uppläst högt.

Vi läste högt ur boken Flyg! sa Alfons Åberg, stannade mitt i boken och eleverna fick i uppgift att rita vad de ser i sina tankar. Alfons och hans pappa leker att de ska klä ut sig. Alfons pappa ska bli en tant med en tokig hatt och läppstift. Hur ser han ut då? Eleverna fick rita.

20161110_195902

20161110_100344

20161110_195832

20161110_100515

 

När eleverna hade ritat klart deras egna bilder av Alfons pappa tittade vi på bilden i boken. Vi tittade på likheter och skillnader. Många hade ritat en liknande bild av Alfons pappa.

20161110_153657

Löven ändrar färg

Vi har pratat om varför löven ändrar färg på hösten. Vi gick ut och tittade på lövens alla färger, tog in löv och tittade på skillnader och likheter mellan löven. Vi sorterade dem efter sort och färg och funderade en stund på vad det är som händer med träden och löven på hösten. Eleverna kom fram till att det måste vara så träden sover på vintern.

Vi tittade tillsammans på närbilder av löv och blad på internet, då kunde vi se att det fanns något i löven. Det såg ut som grönfärgat vatten. Det är klorofyll som finns i löven, på hösten när träden förbereder sig för vintern drar träden in all vätska i sig. Då försvinner klorofyllet från löven och då blir dem röda och gula.

Eleverna fick rita av de löv de hade tagit in och vi skrev en kort text om löven, klorofyll och hösten.

20161020_085201

20161020_090013

20161020_090047

20161020_090118

20161020_090711

Reflexer i mörkret

Vi har fortsatt vårat arbete med trafiken. Den här gången fokuserade vi på vikten av att använda reflexer nu när det blir mörkare ute. Vi har tittat på en informationsfilm om reflexer, tittat på våra jackor och andra ytterkläder och jämfört hur reflexerna sitter på kläderna. Eleverna fick sätta fast reflexer på en tecknad figur för att visa vart reflexerna bör sitta för att man ska synas ute i mörkret.

20161011_121711

20161011_121959

20161011_121944

20161011_121819

20161011_121723

 

 

 

Trafiken – Min väg till skolan

På So-lektionen tittade vi på en film om hur man ska korsa gator. I filmen fick eleverna se hur viktigt det är att titta och lyssna noga innan de går över ett övergångsställe och att man måste vara uppmärksam hela tiden i trafiken. Eleverna fick gissa på olika ljud som är vanliga i trafiken, till exempel hur det låter när det blir grön/röd gubbe vid övergångsställen och hur en backande lastbil låter. Efter filmen fick eleverna rita en karta på sin väg till skolan,. Övergångsställen, rödljus och andra ställen där man måste vara extra uppmärksam skulle finnas med på kartan.

20161004_122444 20161004_122600 20161004_122606 20161004_122643 20161004_123307 20161004_123336

Skriva meningar om Pelle Svanslös

Vi har varit på bio och sett filmen om Pelle Svanslös. I skolan gjorde vi först en mind-map om det vi kom ihåg från filmen, sedan gjorde vi meningar utifrån det. Eleverna fick själva utforma meningarna och skrev sedan av dem i sina skrivböcker. Eleverna tränade på att skriva bokstäverna på rätt sätt, forma meningar och eleverna fick även träna på att återberätta.

20161004_085450

20161004_085628

20161004_085555